BHP dla firm

Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Opiera się to na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Nasze szkolenia zapewniają Państwu i waszym pracownikom wiedzę, która zagwarantuje bezpieczną pracę oraz pozwoli prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia. Zarówno szkolenia praktyczne jak i teoretyczne podniosą poziom świadomości pracowników z zakresu BHP, pierwszej pomocy czy też postępowania w przypadku pożarów i innych zagrożeń.

Jest to wiedza, które w przyszłości z całą pewnością zaprocentuje w Państwa firmie.

 

 

Dla kogo?

Szkolenie wstępne

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 3h (lekcyjne)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracodawców i innych osób na kierowniczych stanowiskach.

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 16h (lekcyjne)

Dostępne metodą samokształcenia kierowanego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także do pracowników służby zdrowia, placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych oraz innych pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe.

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 8h (lekcyjne)

Dostępne metodą samokształcenia kierowanego.

Dla kogo?

Skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności do projektantów, konstruktorów, technologów oraz organizatorów produkcji.

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 16h (lekcyjne)

Dostępne metodą samokształcenia kierowanego.

Dla kogo?

Szkolenie uzupełniające i aktualizujące wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku, zagrożeń występujących podczas wykonywanej pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 8h (lekcyjne)

Dostępne metodą samokształcenia kierowanego.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone w szczególności dla osób kierujących pracownikami, którzy mają przeprowadzać instruktaż stanowiskowy.

Metodyka szkolenia:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną
 • analiza przypadków
 • dyskusja z uczestnikami szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta lub nasza sala szkoleniowa

Czas trwania szkolenia: 8h (lekcyjne)

Dostępne metodą samokształcenia kierowanego.

Zadbamy o wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego i ochroną przeciwpożarową. Profesjonalne wsparcie specjalistów bhp z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • badania środowiskowe
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.