Szkolenia

Szkolenia prowadzimy w formie warsztatów dzięki czemu dają możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności oraz opanowania i doskonalenia technik. Służą temu ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników, które łącznie zajmują ponad 80% czasu szkolenia. Najczęściej wykorzystywane i doceniane przez uczestników to: odgrywanie ról, dyskusje, case study, gry szkoleniowe oraz symulacje i eksperymenty.

Dla sprawdzenia nabytej wiedzy, utrzymania dynamiki szkolenia wprowadzamy elementy aktywizujące uczestników jak kalambury i quizy. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane na forum, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się jak zwiększyć swą efektywność, wypracować lepszą organizację pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 
 • Kontakt z Klientem – standardy pracy w biznesie
 • Symulacja biznesowa: „Doctor Call” – wersja dla Doradców
 • Zaawansowany Doradca
 • Doradca jako Ekspert
 • Jeden dzień z życia menedżera
 • Symulacja biznesowa: „Doctor Call” – wersja menadżerska
 • Zarządzanie ludźmi w świecie wskaźników i procedur
 • Sztuka obsługi reklamacji
 • Sztuka utrzymania Klienta
 • Proaktywna postawa w obsłudze Klienta
 • Telefoniczna obsługa trudnego Klienta
 • Upselling, czyli sprzedaż w obsłudze Klienta
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Elementarz menedżera
 • Wdrażanie standardów i monitoring pracy
 • Efektywna sprzedaż
 • „Trenuj nie tremuj” - warsztaty konstruktywnej rozmowy z pracownikiem
 • Emocje w rozmowie reklamacyjnej
 • Asertywność - warsztaty
 • Zarządzanie zmianą
 • Odpowiedź pisemna
 • Budowanie zespołu – komunikacja i asertywność
 • Trudne sytuacje w obsłudze Klienta
 • Jak zwiększyć satysfakcję Klienta
 • Więcej możliwości – standardy pracy w GTP
 • Mądra sprzedaż
 • My Orange
 • Klinika emocji
 • Warsztat mowy
 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Rozmowa z trudnym Klientem
 • Aktywna sprzedaż dla pracowników służb sprzedaży klienta detalicznego
 • Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

W dzisiejszej rzeczywistości menedżerowie, podobnie jak całe przedsiębiorstwa, ciągle pracują nad zdolnością przystosowywania się do nieustającej zmiany. Ich ścieżki kariery nie są góry określone i łatwe do przewidzenia. Chcąc odnosić sukcesy i rozwijać się w satysfakcjonujący sposób, menedżerowie muszą sami pokierować swoją karierą i nauczyć się dbać o poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Rodzi to konieczność nieustającego, samodzielnego poszukiwania okazji do rozwoju – przez doświadczenie, budowanie inspirujących relacji lub naukę. Dlatego tworzymy szkolenia „szyte na miarę”, których głównym celem jest podniesienie kwalifikacji menedżerów, doskonalenie ich wiedzy pozwalającej na bardziej skuteczne i wydajne zarządzanie zespołem pracowników oraz całym przedsiębiorstwem.

Ocena jako narzędzie motywacyjne
Wzmocnienie roli oceny jako narzędzia motywującego pracowników do podnoszenia jakości i efektywności w pracy. Wypracowanie dobrych praktyk, rekomendacji i usprawnień poprawiających jakość pracy

Zarządzanie zmianą
Efektywne wdrożenie zmiany organizacyjnej, przeprowadzenie zespołu przez zmianę i przygotowanie do nowych norm.

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników
Szkolenie dostarcza kluczowych narzędzi codziennej pracy menedżera i pozafinansowego motywowania pracowników.

Budowanie zespołu i współpraca
Szkolenie dostarcza narzędzi budowania i wprowadzania zasad pracy efektywnych zespołów biznesowych.

Komunikacja w zespole z elementami asertywności
Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi. Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu. Budowanie wspierających relacji w zespole. Efektywnie współdziałanie w zespole. Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół-jednostka i jednostka–zespół. Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem. Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)

Praca z klientami wymaga szczególnego podejścia - nie tylko nastawienia na rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Klient oczekuje od osób go obsługujących, że będą szybko reagowali, podawali potrzebne informacje, wiedzieli gdzie zadzwonić, z kim porozmawiać i jakie rozwiązanie zaproponować, ale będzie też liczył na to, że poradzą sobie z jego niezadowoleniem lub po prostu brakiem odporności na stres. W takiej sytuacji pracownicy mający kontakt z klientem powinni być osobami, które niezależnie od okoliczności -  zachowują spokój. To ważne z dwóch powodów: po pierwsze w ten sposób budujemy dobry wizerunek firmy, po drugie zachowujemy komfort psychiczny. A to niezbędne, aby praca nie była tylko wypełnianiem obowiązków służbowych lecz przede wszystkim powinna dawać satysfakcję.

Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

Nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie. Budowanie pozytywnego nastawienia do codziennych obowiązków. Zwiększenie efektywności w realizowaniu powierzonych zadań. Zdobycie inspiracji i motywacji do pracy nad sobą. Przewidywanie, zapobieganie i eliminowanie zagrożeń płynących ze stresu w pracy.

Trudne sytuacje w obsłudze klienta
Żelazne zasady jakości obsługi Klienta. Metoda SUPER. Komunikacja niewerbalna w procesie obsługi klienta. Doskonalenie skuteczności przekazu w procesie obsługi Klienta. Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami klienta. Telefoniczna obsługa klienta – call center. Trudny Klient – jak z nim postępować – standardy obsługi klienta. Asertywność w procesie obsługi Klienta. Radzenie sobie z emocjami i stresem

Podnoszenie satysfakcji poprzez budowanie relacji z klientem
Rozwój umiejętności związanych analizowaniem potrzeb klienta, poznanie technik Uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zasad obsługi klienta przez telefon Autodiagnoza mocnych i słabych stron w obsłudze telefonicznej klientów Rozwój umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientem Poznanie narzędzi niezbędnych przy rozmowie telefonicznej Poznanie zwrotów, których należy unikać podczas rozmowy telefonicznej z klientem Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowach

Mądra sprzedaż
Uczestnicy poznają profesjonalne techniki sprzedaży. To aktywny trening, który dostarcza niezbędnych narzędzi w pracy każdego handlowca. Przygotujemy Cię do prezentacji oferty, obalania obiekcji i zamykania sprzedaży oraz nauczymy jak pozyskiwać nowych klientów

Negocjacje w sprzedaży
Sprawdzone i skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji. Doskonalenie umiejętności związane ze sprzedażą telefoniczną. Rozwój umiejętności sprzedaży i negocjacji. Język korzyści. Rozpoznawanie potrzeb klienta. Style negocjacji. Techniki wywierania wpływu i przejęcia kontroli w negocjacjach. Kształtowanie postawy pro-sprzedażowej. Sposoby radzenia sobie z manipulacją w negocjacjach. Wypracowanie własnego modelu prowadzenia rozmowy sprzedażowej.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w zakładce BHP DLA FIRM